1. Informațiile de orice natură furnizate de Viezurel către CLIENT, vor rămâne proprietatea Viezurel. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Viezurel. și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.


2. Viezurel colectează date cu caracter personal, pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului, în următoarele scopuri:

    -validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
    -rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract,   la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
    -pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
   - trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
   - contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
    -contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
    -scopuri statistice.


3. Prin crearea Contului, fiecare Client și-a exprimat consimțământul ca Viezurel să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Orice Client are dreptul de a obține de la Viezurel, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

    a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
    b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
    c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
    d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.


4. Orice Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către Viezurel a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.


5. Oricare Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare prin transmiterea către Viezurel. a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.


6. Viezurel  poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul Internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Viezurel. pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Viezurel și/sau al eventualilor terți cu care Viezurel are contracte de parteneriat în acel moment.


7.Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu prevederile legii mai sus menționate.


8. Pentru exercitarea drepturilor sale, Clientul se va adresa Viezurel , conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.


9. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există;


10. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.  Viezurel  nu solicită și nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online - Mobilpay.ro.


11.  Politica de confidențialitate  Viezurel  se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client exclusiv pe site. Viezurel  nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.


12.  Viezurel  se obligă ca datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.


13. Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.


14.  Procesatorul de carduri bancare agreat de către Viezurel,  are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga orice Tranzacție, în cazul în care aceasta exista.


15. Viezurel  garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.


16. Viezurel nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conține aceste date.


Cum imi pot accesa, corecta, actualiza și/sau șterge informațiile personale pe care le-ați obținut?


Poți cere acces la informațiile personale pe care le deținem noi printr-o notificare scrisa. Îți vom acorda accesul de îndată ce ți-ai dovedit identitatea. Dacă cererea ta este neobișnuită sau oneroasă, îți putem solicita plata unei taxe înainte de a-ți permite accesul la informațiile personale. Dacă infomația ta personală este incorectă sau îți dorești să o ștergem, contactează-ne.


Cum îți stocăm și protejăm informațiile personale?


Informațiile tale personale pot fi stocate de către noi în diverse forme, incluzând atât forma electronică, cât și cea fizică. Trebuie să fii conștient că există riscuri inerente asociate cu transmiterea informațiilor personale pe internet, dar, cu toate acestea vom întreprinde pașii rezonabili pentru a asigura integritatea și siguranța oricăror informații personale pe care le-am stocat, incluzând întreprinderea pașilor rezonabili pentru a preveni imixtiunea și pierderea, folosirea abuzivă, accesul neautorizat, modificarea sau divulgarea acestor infomații personale.


Este important să îți protejezi confidențialitatea, asigurându-te că nimeni nu îți obține informațiile personale și că ne vei contacta dacă detaliile tale personale se schimbă. Dacă nu dorești să îți transmiți infomațiile personale pe internet, ne poți contacta prin email sau telefon. Dacă nu mai avem nevoie de  informațiile tale personale pentru scopurile menționate în această Politică de Confidențialitate sau dacă le-am primit neintenționat, vom întreprinde pașii necesari pentru a le distruge  în siguranță sau să le de-identinficăm, cât de curând posibil, în măsura în care legea o permite.


Ai întrebări sau nelămuriri?


Dacă ai întrebări privind Politica noastră de Confidențialitate sau dacă ai o sesizare, te rog să ne contactezi cu nelămuririle tale  și vom face tot posibilul să răspundem  cererii tale în decurs de 30 de zile.


Adresa poștală: Viezurel.ro - Brandissimo SRL, Bd. Basarabia, nr. 98, etaj 1, sector 2, Bucuresti

Telefon: +40752 272 637

Email: office@Viezurel.ro